عکس روز ناسا، ابرهای کیهانی در تکشاخ

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، در صورت فلکی تک‌شاخ، یک ابر کیهانی زیبا با نام «ان‌جی‌سی ۲۲۶۴» مشاهده می‌شود. این سحابی به طور تقریبی تا زمین ۲۶۰۰ سال نوری فاصله دارد.