عکس مربوط به دیدار مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر وقت ایران با پاپ فقید ژان پل دوم

چه شد که برای مسئولان جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مبتنی بر مذهب، نه تنها دیدار با رهبر کاتولیک های جهان بلکه ملاقات با آیت الله سیستانی مرجع بزرگ شیعیان هم حسرت شده است؟


عکس مربوط به دیدار مهندس میر حسین موسوی نخست وزیر وقت ایران با پاپ فقید ژان پل دوم

امیر‌حسین مصلی