عکس های دیدنی از کره زمین از دوربین فضانورد ناسا

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، کره زمین از دیدگاه فضانوردان بسیار زیبا و دیدنی است،آن ها می توانند همه شگقتی های این کره خاکی را از منظر بالا به خوبی ببینند.

تماشای زمین از آن بالابالاهای فضا موهبتیست که تنها نصیب فضانوردان می شود. اما به لطف تکنولوژی، Scott Kelly یکی از فضانواران ناسا در بازگشت از ماموریت یکساله خود با برادر دوقلویش در فضا، تصاویری حیرت انگیر از زمین را ثبت کرده است با هم به این عکس های جالب رو در زیر مشاهده می کنید

عکس های دیدنی از کره زمین از دوربین فضانورد ناسا
عکس های دیدنی از کره زمین از دوربین فضانورد ناسا
عکس های دیدنی از کره زمین از دوربین فضانورد ناسا
عکس های دیدنی از کره زمین از دوربین فضانورد ناسا
عکس های دیدنی از کره زمین از دوربین فضانورد ناسا
عکس های دیدنی از کره زمین از دوربین فضانورد ناسا
عکس های دیدنی از کره زمین از دوربین فضانورد ناسا
عکس های دیدنی از کره زمین از دوربین فضانورد ناسا
عکس های دیدنی از کره زمین از دوربین فضانورد ناسا
عکس های دیدنی از کره زمین از دوربین فضانورد ناسا
عکس های دیدنی از کره زمین از دوربین فضانورد ناسا
عکس های دیدنی از کره زمین از دوربین فضانورد ناسا