عیادت مهدی کروبی از قدرت الله علیخانی، نماینده ‌ی سابق مجلس – دوشنبه ۲۹ دیماه ۱۳۹۹

یکی از نزدیکان قدرت‌الله علیخانی گفت: این دیدار روز گذشته انجام شد و مهدی کروبی با حضور در منزل علیخانی از نزدیک جویای حال وی شد.

شیخ اصلاحات؛ ضمن عیادت از قدرت الله علیخانی، بهبود وی را از خداوند متعال مسئلت کرد.

قدرت‌الله علیخانی هفته گذشته در مسیر تهران-قزوین به علت افت فشار توسط اورژانس در یکی از بیمارستان‌های استان قزوین بستری و پس از ۲۴ ساعت مراقبت از بیمارستان مرخص شد.