عین اللهی اعضای تیم اصلی خود در وزارت بهداشت را انتخاب کرده است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

از تیم سلامت وابسته به بهرام عین اللهی خبر می رسد، وی اعضای اصلی تیم خود را در مجموعه وزارت بهداشت انتخاب کرده است.

بر پایه این گزارش تقریبا اکثر پست های مدیریتی اصلی در وزارت بهداشت تغییر خواهند کرد مگر موارد محدود.

این گزارش می افزاید: یک برنامه جدید برای واکسیناسیون کرونا و اصلاح اقدامات در حوزه بهداشت و درمان کرونا نیز در دستور کار قرار دارد.