غرب پیام رد صلاحیت‌ها را دریافت کرد؟!

آمریکا و اروپا از این به بعد باید منتظر رویکردهایی باشند که تا کنون حتی به ذهن‌شان هم نرسیده‌است.

سنگ‌اندازی‌ها، تحریم‌ها، زبان‌نفهمی‌ها را از این به بعد چگونه می‌خواهند به نمایش بگذارند؟!

مجلس حداقلی مشتی نمونه خروار بود که غربی‌ها در این مدت کم طعم آن را چشیدند و از این پس منتظر باشید تا همان سیستم در قوه‌ اجرایی ایران نیز مثل پتک بر سرشان کوبیده‌شود.

دیگر مقاومتی دربرابر مقاومت‌های میدانی وجود نخواهد داشت، میادین نفتی به انقلابیون می‌رسد، لایحه‌ها در مسیر مقاومت تنظیم و ارسال می‌شود، بودجه مقاومتی بسته می‌شود ووو.

روزگار خوشی در انتظار غربی‌ها نخواهد بود زیرا جمعی از انقلابیون که پشت‌پرده و در دولت سایه فعال بودند امروز در صف مقابل شما خواهند بود و در کنار چین و روسیه.