غفلت حاکمیت از انقلاب در زیرپوست شهرها

مهرداد شاکری

بعد از خروج امریکا از برجام و تشدید تحریم ها علیه ایران حاکمیت سعی دارد با برگزاری شوهای تبلیغاتی و جنگ روانی و دور زدن تحریم ها به مقابله با امریکا برود
حاکمیت در حالی به جنگ اقتصادی با امریکا تن داده است که فقط به بقای نظام و حفظ خود می اندیشد و از مردم و جامعه که دچار فقر و نداری و بیکاری و تورم گردیده غافل شده است و عملا مردم را به حال خود رها نموده است
بخش عظیمی از جامعه بخاطر عملکرد غلط جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال اخیر از حاکمیت دل بریده اند
در زیر پوست شهرهای ایران یک انقلاب بزرگ در حال شکل گیری است.انقلابی که با کوچکترین جرقه شروع خواهد شد و حاکمیت را از بین خواهد بود.
انقلاب فقرا واقعی و در حال اتفاق است