غلامرضا ظریفیان فعال سیاسی اصلاح طلب: رقبا ماحصل فشارهای، آمریکا، عربستان و اسرائیل را به گردن دولت انداختند/ دولت روحانی بدشانسی آورد/ مسئولین رویکرد خود را در سال جدید مورد بازبینی قرار دهند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: رقبا آن چه را که حاصل فشار ترامپ با کمک اسرائیل و عربستان بر روی کشور بود را، به حساب ناکارآمدی دولت گذاشتند.

غلامرضا ظریفیان، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص “مهمترین اتفاق سال ۹۷” بیان کرد: مهم‌ترین معضل مردم که وَجه سیاسی، داخلی و خارجی به همراه داشته مسئله تحریم است. تحریم در یک سال گذشته درابعاد مختلف زندگی مردم سایه افکنده است. طبیعی است این تحریم در عرصه اقتصادی تنش‌هایی ایجاد و قیمت ارز را دچار نوسان کند. در بخش معیشت و اشتغال مردم، مهم‌ترین مسئله ماتداوم تحریم است. علی‌رغم این  که تلاش‌هایی در سطح دولت ونظام صورت گرفت ولی به نظر می‌رسد، تدابیری متناسب با آنفشاری که به جامعه می‌آید وجود ندارد. این مسئله بر زندگی ونشاط مردم و نگرانی آنها نسبت به آینده تأثیر دارد و باید با یکعزم ملی، تحریم های هوشمندانه کاهش یابد. 

فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: عرصه سیاسی فقط عرصهگمانه‌زنی‌هاست. دولت با حفظ عزت و رعایت منافع ملی کشورنسبت به جریان مقابل رویکرد اعتدالی داشت که رویکرد درستی است. دولت ضمن  حفظ منافع، عزت، حکمت و مصلحتمی‌خواست روابط بهترو عادلانه تری را با جهان بین‌الملل داشتهباشد. این انتخاب انتخاب غلطی نبود و دولت هم در این زمینهتلاش کرد تا این اتفاق بیفتد. در قضیه برجام تدابیر را دیدیم امابه هر حال دولت بدشانسی آورد. برآمدن یک جریان بسیارخطرناک در آمریکا و سوء استفاده برخی رقبای دولت وبرخوردهای غیرمنصفانه از جمله بدشانسی های دولت بود. رقبای دولت آن چه را که حاصل فشار ترامپ با کمک اسرائیل و عربستانبر روی کشور بود را، به حساب ناکارآمدی دولت گذاشتند.

او بیان کرد: به نظر من دولت در حد بضاعت تلاش کرده است.رویکرد سیاست خارجی دولت منطقی، درست و متناسب با مصالحملی کشور است. در واقع در این بخش، باید همه جریان هایسیاسی با هر گرایشی کمک کنند تا دولت بتواند از فشارهای،ناجوانمردانه سربلند بیرون بیاید.

ظریفیان گفت: ما سال را نو می‌کنیم. این سال نو باید پیامی را به دولتمرادن بدهد تا برنامه‌ها، رویکردها، تبلیغات و نوع رویکرد خودبا مردم را مرور و و مورد بازبینی قرار دهند. این گونه نباشد که تصور کنند آنچه که انجام می دهند، درست مطلق بوده و حتما اینروش‌ها نیازمند بازبینی‌های جدی است. به نظر من افکارعمومی باید مروری بر نوع نگرش و انتظارت داشته باشد و خودمان را در معرض نقد قرار دهیم. فرهنگ عمومی ما علی‌رغم ویژگی‌هایبسیار، باوجود خوبی ضعف هایی هم دارد. تصمیم‌سازان،تصمیم‌گیران و افکار عمومی یک بازبینی نسبت به نوع نگاه، رفتار،انتظار و منش خود داشته باشند. در جایی که ضعف هست، ترمیم صورت گیرد تا فرصت‌ها افزایش و تهدیدات کاهش یابد.