فاجعه آبان ۹۸در حال تکرار است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمدهادی بازیاری

به نظر می رسد نهادهای امنیتی ایران

و بخصوص سازمان اطلاعات سپاه

بر تکرار حوادث آبان ۹۸ تاکید دارند

و قصد دارند طی ساعات آتی و روزهای آتی

با مسدود کردن فضای مجازی

و ایجاد اختلال در اینترنت کشور

ضمن جلوگیری از ارسال اخبار اعتصابات و اعتراضات مردم

در خوزستان و بقیه نقاط کشور

فاجعه و کشتار آبان ۹۸ را تکرار کنند

و چندین هزار نفر را به خاک و خون بکشند

صدای مردم مظلوم خوزستان باشیم

تراژدی آبان ۹۸ در حال تکرار است