فاروق ایزدی نیا, شهروند بهائی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, با صدور حکمی, “فاروق ایزدی نیا”, شهروند بهائی ساکن تهران را از بابت اتهام امنیتی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, طی روزهای گذشته, “فاروق ایزدی نیا”, مترجم و نویسنده و از شهروندان بهائی ساکن تهران, که در اوایل اسفند ماه سال ۱۳۹۷ از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره تشکیلات بهائی” توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهائی در بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش, در متن دادنامه صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران آمده است؛ نامبرده از افراد تشکیلاتی و موثر در افراد و گرایش افراد به آئین بهائی بوده و می باشد. دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته  لذا نامبرده را مستندا به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. 

براساس این حکم و با توجه به موارد که این شهروند بهائی با منتسب شدن به آن از بابت اتهام فوق به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده تدریس وی در موسسه علمی BHE که از دانشگاههای مجازی بهائیان می باشد مورد استناد دادگاه قرار گرفته است!

لازم به ذکر است, فاروق ایزدی نیا, در اوایل اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره تشکیلات بهائی” مورد محاکمه قرار گرفته بود.