فاضل میبدی: در تاریخ خواهند نوشت که «ملایان» چه ستم هایی بر زندانیان روا داشته اند

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماستاد روحانی حوزه و دانشگاه به ماجرای هک دوربین های زندان اوین واکنش نشان داد و نوشت: قوه قضائیه که حاکم بر زندان هاست باید دادخواهی کند.

محمدتقی فاضل میبدی در واکنش به هک دوربین های زندان اوین و انتشار آن در شبکه های اجتماعی نوشت: فیلمی که از داخل زندان اوین دردنیامنتشرشدشرم آوربود.تاریخ خواهدنوشت زمانی که ملایان و‌معممین درایران حاکم بودند، چنین ستم هایی برزندانیان رواداشته میشد. آیاحکومت اسلامی این بود؟ اگرمسئولین با یک عذرخواهی تمام کنند این لکه ننگ پاک نخواهد شد. قوه قضائیه که حاکم بر زندان هاست باید دادخواهی کند.