فاطمه هاشمی : کاندیدای نمایندگی مجلس نمی شوم

فاطمه هاشمی اعلام کرد که فعلاً قصدی برای شرکت در انتخابات مجلس ندارد.
به گزارش نگام ، چندی پیش خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه محسن هاشمی و فاطمه هاشمی در انتخابات مجلس کاندیدا خواهند شد، اما فاطمه هاشمی به خبرنگار نگام گفت فعلاً قصدی برای شرکت در انتخابات ندارم.
پیش ازاین فائزه هاشمی ضمن تأکید بر ثبت نام خود در انتخابات مجلس گفته بود محسن و فاطمه نیز در انتخابات کاندیدا خواهند شد.