فتاح هم به جمع «توابین» پیوست

پس از پاسخ حداد عادل به فتاح، که مسئولیت بذل و بخشش اموال بنیاد مستضعفان را متوجه خامنه‌ای کرد، فتاح از اتهاماتی که در برنامه تلویزیونی علیه مسئولان نظام ایراد کرده بود، عقب‌نشینی و طلب بخشش کردـ

طرح از ساناز باقری