«فتنه» آن است که روشن نشود «راست» از «دروغ» / یادداشت

✍️ احمد حیدری

آقای احمدی نژاد مدعی شده وقتی حدادعادل فهمید عکسی که در آن دست فرح پهلوی را بوسیده، در کامپیوتر همسر دکترفاطمی است، نیروهای امنیتی شبانه ریختند، کامپیوتر را بردند و خانم سطوتی ۲۶ روز انفرادی بود و بعد هم در فرودگاه ازادش کردند تا از ایران برود.

این اتفاق ظاهرا در سال ۱۳۹۰ و زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد افتاده ولی ایشان تا به امروز از افشای آن خودداری ورزیده و امروز که مورد هجمه آقای حداد عادل قرار گرفته است، آن را افشا کرده است و خود این نشان می‌دهد که هدفش از افشای آن، نه دفاع از حقیقت بلکه مواجهه با رقیب است.

از طرف دیگر آقای آشنا مشاور رئیس جمهور این مطلب آقای احمدی‌نژاد را بهتان زدن به حداد عادل شمرده است.

آقای حداد عادل هم در قبال این اتهام سنگین سکوت کرده است و هنوز شکایت نکرده و خواستار اعاده حیثیت نشده و بعید است که شکایت کند!

مردم هم در این وسط متحیر که چه کسی راست می‌گوید و چه کسی دروغ!! و بعید هم هست مقامی یا ارگانی اعم از قضایی و غیر قضایی خود را در برابر مردم متعهد دیده و به کشف حقیقت ماجرا اقدام کند.

این است فتنه بزرگی که سال‌هاست کشور ما گرفتار آن است و کسی هم به فکر درمان نیست. فتنه دروغ و راست‌هایی که معلوم نمی‌شوند و نمونه‌هایش از حدّ احصا خارج است.

✍️ دیدگاه شما 🙏