فتوای خامنه‌ای این بار درباره اینترنت؛‌ استفاده از اینترنت بدون رمز، جایز نیست!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، آیــا اسـتفاده از اینترنتی کـه دارای رمز نیسـت و دائما روشـن است، حق‌الناس است؟


به گزارش اقتصاد نیوز، نشریه خط حزب‌الله استفتاء از رهبر انقلاب درباره استفاده از اینترنتی که دارای رمز نیست را منتشر کرد و نوشت:


ســؤال: آیــا اســتفاده از اینترنتــی کــه دارای رمز نیسـت و دائمــا روشن است و امکان دارد کــه آن فــرد آگاه از استفاده باشد، آیا حق النــاس محسوب میشود؟ اگـر محسوب شـود باید چـه کرد؟


جـواب: اگـر نسبت بـه رضایت مالک اطمینان نداشـته باشید، استفاده از آن جایز نیست و هزینه‌ی مقداری را که استفاده کرده‌اید، ضامن هسـتید.