فراخوانی ‏برای هماهنگی در تحریم انتخابات: باید از هر ‏مناسبتی برای تضعیف این نظام ضدایرانی بهره جست

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ ستاد نیروهای ملی ‏برای هماهنگی در تحریم انتخابات فراخوان داد.


در فراخوان این ستاد آمده است که در اوضاعی که ادامه‌ هر روز از عمر جمهوری اسلامی ‏خطر بیشتری را برای موجودیت ایران دربردارد، باید از هر ‏مناسبتی برای تضعیف این نظام ضدایرانی و راندن آن بسوی ‏سرنگونی بهره جست. بازی‌های انتخاباتی که این نظام از ‏روز نخست برای فریب مردم به راه انداخته است یکی از ‏حربه‌های آن برای فریب ملت ایران، دولت‌های جهان و ملل ‏دیگر است؛ اما حربه‌ای که می‌توان علیه خود آن برگرداند ‏و برای نجات ایران نیز بکاربرد. تحریم مؤثر انتخابات چنین ‏حربه‌ای است.


تحریم انتخابات در کشورهایی که دارای قانون اساسی ‏دموکراتیک و قوانین انتخاباتی مناسب اما دولت‌های ‏غیردموکراتیک هستند از دیرباز از راه‌های مؤثر و عمده‌ی ‏جلوگیری از تقلب در انتخابات بوده و هست.

اما در جمهوری اسلامی، که در آن انتخابات برای هر مرجع ‏و مقامی هیچگاه جز یک نمایش فریبکارانه نبوده و نیست ‏تحریم نمایش‌های انتخاباتی می‌تواند و باید یکی از حربه‌های عمده ی آگاهانیدن مردم به ماهیت تقلبی اصل این رژیم، ‏کمک به کاستن از قدرت ظالمانه ی حاکمان و از میان ‏برداشتن اساس آن باشد.


در گذشته تحریم‌ها بیشتر به صورت خودانگیخته و تا اندازه‌ای نیز به دعوت شخصیت‌ها و مراکز مخالف این رژیم، اما ‏در فراخوان‌ها و صداهای پراکنده صورت گرفته و با ‏اینهمه اثرات محسوسی در نتیجه کار داشته است.


شک نیست که به هم پیوستن هرچه بیشتر این صداهای ‏پراکنده و تبدیل آنها به یک صدای واحد نیرومند، افزون بر ‏تقویت روحیه ی مخالفانی که خود نیز به عدم شرکت در ‏نمایش رای گیری تمایل دارند و هر بار هم افزایش می‌یابند، ‏بخش‌های باز هم گسترده تری از مردم را به ضرورت ‏منزوی ساختن کامل قدرت حاکم در این بازی فریبکارانه ‏تشویق می‌کند.‏


اما تحقق این خواست بطور خودبخود ممکن نیست. برای به ‏هم پیوستن صداهای جدا از هم و مراکز پراکنده‌ای که در ‏تحریم این بازی رژیم می‌کوشند عامل دیگری نیز ضرورت ‏دارد. این عامل یک مرکز هماهنگ کننده است که تا کنون ‏وجود نداشته است؛ مرکزی که بتواند همچون یک ستاد عمل ‏کند.‏


امضاء کنندگان این فراخوان بدین منظور تشکیل ستادی از ‏نیروهای ملی را، که هدف آن یافتن بهترین راه‌های کمک به ‏هماهنگ شدن همه ی نیروهای تحریم کننده و پیروزی بیشتر ‏این تحریم است، اعلام می‌کنند. ‏


این ستاد برای گسترش از کمیته‌هایی که بدین منظور تشکیل ‏شوند و نماینده‌ای به آن معرفی کنند استقبال می‌کند و دست ‏آنها را می‌فشرد.‏

دکتر پرویز داورپناه، محمد رضا روحانی، علی شاکری زند، ‏دکتر مهناز شیرالی، ناصر کاخساز، دکتر علی سادات گوشه، ‏پروفسور شاهرخ وزیری.‏