فرار از گرما با آبتنی در حوضچه های باران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، بارندگی های مناسب امسال باعث شده است تا حوضچه های اطراف کوره های آجرپزی همدان از آب پر شود. در گرمای این روزها، مردم حاشیه همدان برای تفریح و خنک شدن به این حوضچه ها پناه می آورند.

عکاس: ایمان حامی خواه / خبرگزاری مهر