فرار نهادهای انقلابی و حاکمیتی از سامانه دسترسی آزادی به اطلاعات

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات غایبان زیادی دارد

از سازمان صدا و سیما گرفته تا تقریبا تمامی موسسات و نهاد‌های انقلابی مانند آستان قدس رضوی.

آنها حاضر نیستند به سامانه‌ای بپیوندند که ممکن است اندک نوری بر دالان‌های تاریک اقتصادی آن‌ها بیندازد.

متاسفانه افرادی که این نهادها و مدافعان آن ها که نام انقلابی را بر خود گذاشته اند بیشترین فساد را در کشور رقم زده اند و برای فرافکنی انگشت اشاره را به سمت دیگران نشانه رفته اند.

سپاه پاسداران هم در کنار این نهادها بیشترین سهم را در گسترش و نهادینه کردن فساد در داخل و خارج کشور داشته است.

مشخص نیست در حاکمیت یکدست به اسم مبارزه با فساد چه فسادهایی نظیر گم شدن دکل نفت قرار است اتفاق بیفتد.