فرافکنی خامنه ای با گام دوم انقلاب

 

 

مهرداد شاکری

 

 

علی خامنه ای در بیانیه موسوم به گام دوم انقلاب

هدف از نگارش این بیانیه را

منشور ی برای دومین مرحله خودسازی و تمدن سازی بیان کرده

علی خامنه ای ۳۰ سال رنج و فلاکتی را که بر مردم و کشور تحمیل کرده نمی بیند

و سودای خام تمدن نوین اسلامی را در سر دارد

خامنه ای قصد دارد با سواستفاده از مظلومیت  مردم ایران

در گام دوم انقلاب کشور را بیشتر از قبل

در فقر و فلاکت اسیر کند

خامنه ای جز به زراندوزی و تاراج کشور به چیزی دیگر نمی اندیشد

 

 

پایگاه خبری / تحلیلی نگام