فرافکنی و دروغگویی در رابطه با جعبه سیاه

حامد تقوی –

این روزها با مرحله جدیدی از فرافکنی و تناقض و دروغگویی در دل حکومت مواجهیم. آقای ظریف، وزیر امور خارجه ایران گفته است “قادر به استخراج اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نیستیم اما آن را تحویل نمی دهیم.” این سطح از بی احترامی آشکار به مردمان ایران و همچنین جامعه جهانی شاید تا قبل از اینها به این وضوح روشن نبود و شاید این جریدگی در مسئولان حکومتی پایش را فراتر گذاشته است.


اما چیزی که هنوز جالب است این است که جامعه جهانی و دولت های درگیر موضوع با جمهوری اسلامی و ایران هنوز با این حکومت رابطه ی خود را حفظ نموده اند که پیامی جز بی حرمتی به مردم ایران ندارد.