فراموش شدگان سیل

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، با گذشت بیش از دو ماه از وقوع سیلاب ویرانگر در استان گلستان، حال شاید سیل از میان ترکمن‎صحرا رفته باشد اما آثار سیل بر چهره مردم این منطقه همچنان باقی مانده است.

به گزارش مهر، مردمی که امرار معاش آنها به واسطه مزارع و چند رأس دام بود حال پس از سیلاب، چشم‎انتظار تحقق وعده‌های دولت هستند.

عکس: راحله حصاری