فرانسه خواهان ماندن روسیه در شورای اروپا می باشد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام داشت که خواهان ماندن روسیه در شورای اروپا می باشند

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام داشت که خواهان ماندن روسیه در شورای اروپا می باشند.

ماکرون در کاخ الیزه با توربجورن جاگلند دبیرکل شورای اروپا جلسه مطبوعاتی مشترک ترتیب داد.

ماکرون ضمن یادآوری ۷۰ امین سالگرد تاسیس شورای اروپا، اظهار داشت، ما خواهان ماندن روسیه در شورای اروپا می باشیم. روسیه و شورای اروپا به یکدیگر نیاز داشته و هر دو بایستی مسئولیتهای متقابل را بجای بیاورند.

جاگلند نیز ضمن اظهار امتنان از گرامیداشت ۷۰ امین سالگرد تاسیس شورای اروپا اظهار داشت، شورا و دادگاه حقوق بشر اروپا نقش مهمی در منطقه ایفا می کنند.

گفتنی شت، هیئت روس در مجلس پارلمنترهای شورای اروپا بدلیل اشغال کریمه از سوی روسیه در سال ۲۰۱۴ ، از حق رای دادن محروم شده بود.

روسیه نیز در واکنش به این تحریم، با آغاز از سال ۲۰۱۶ اعزام هیئت ملی را متوقف نموده و پرداخت سهم خود در راستای یاری به بودجه سالانه ۳۳ میلیون یورویی شورای اروپا را رد کرده بود.