فرقه ضاله دیو بندی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️ابراهیم ملکی

به رسمیت شناختن فرقه دیو بندی (طالبان ) درافغانستان، به رسمیت شناختن تروریسم ، قتل ،غارت وجنایت وتجاوز است.

این فرقه درترور و جنایت ید طولانی دارد.

به گفته پلیس پاکستان ، ترور بی نظیر بوتو در مدرسه دارالعلمیه حقانیه به دست طلاب همین مدرسه طرح ریزی شده بود.

این فرقه نشان داده که به هیچ یک از اصول اخلاقی قواعد و قوانین، حتی به وعده ها و معاهده های بین المللی پایبند نبوده وم رزهای بین المللی را به رسمیت نمی شناسد.

طبق تفسیر دیو بندی، انسان مسلمان باید متعهد به این سه شرط باشد:

  1. انسان مسلمان به مذهب و کشوری که در آن شهروند یا مقیم است، وفادار می باشد
  2. مسلمانان تنها مرزهای مذهبی امت خود را می شناسند و نه مرزهای ملی را
  3. تعهد و الزام برای رفتن به هر کشوری برای پرداختن به جهاد برای محافظت از مسلمانان آن کشور.

این گروه سلفی افراطی و تحجر گرای قرون وسطایی که از حمایت های نظامی و تسلیحاتی و سیاسی و مالی پاکستان و دیگر کشورهای مرتجع منطقه برخوردار است با حمایت مستقیم پاکستان با این باورکه “تعهد و الزام برای رفتن به هر کشوری برای پرداختن به جهاد برای محافظت از مسلمانان آن کشور ” به افغانستان هجوم آورده و جنایت آفریدند.

و جهان درمقابل این همه جنایت سکوت نموده است.

اگر مجامع بین المللی در مقابل این فرقه وحشی و بیگانه از اصول انسانی سکوت کنند دیری نخواهد پایید که این فرقه جهان را به آشوب بکشاند.