فرماندهان آمریکایی برای گفتگو درباره منطقه امن به ترکیه می آیند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامفعالیتها در جهت تاسیس منطقه امن در شمال سوریه و در غرب رود فرات ادامه دارد

استفان تویتی معاون فرماندهی کل قوای آمریکا در اروپا و توماس برگشون معاون فرماندهی کل قوای مرکزی این کشور برای گفت‌وگو درباره “منطقه امن” در شمال سوریه وارد ترکیه شده و از ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه بازدید می کنند.

وزرات دفاع ترکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: فعالیتها در جهت تاسیس منطقه امن در شمال سوریه و در غرب رود فرات ادامه دارد. 

در این اطلاعیه آمده است: استفان تویتی معاون فرماندهی کل قوای آمریکا در اروپا و توماس برگشون معاون فرماندهی کل قوای مرکزی این کشور برای گفت‌وگو درباره “منطقه امن” در شمال سوریه از ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه بازدید خواهند کرد.