فرهاد شیخی, فعال کارگری به تحمل حبس و شلاق تعلیقی محکوم شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامروز گذشته,”فرهاد شیخی”, فعال کارگری و از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری  و ۵ ضربه شلاق محکوم شد که حکم صادره به مدت ۲ سال تعلیق شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, روز دوشنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸,”فرهاد شیخی”, فعال کارگری و از بازداشت شدگان در جریان تجمع اعتراضی ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری در مقابل ساختمان مجلس توسط شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و ۵ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم به مدت ۲ سال تعلیق گردید. 

براساس این گزارش؛ شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران, “فرهاد شیخی”, فعال کارگری را از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و ۵ ضربه شلاق محکوم کرد که با توجه به عدم وجود سابقه کیفری و با توجه به جوان بودن وی حکم صادره عینا به مدت ۲ سال تعلیق شد. 

جلسه دادرسی بر پرونده این فعال کارگری, در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران برگزار شده بود.