فروش نوبت واکسن کرونا، ۸۰۰ هزار تومان!

روند تزریق واکسن کرونا کند است و افراد باید ساعت‌ها در صف انتظار بمانند. این انتظار گاهی به ۱۲ ساعت هم می‌رسد و برخی باید شب را در صف بخوابند.

اما برای آنهایی که نمی‌توانند راهکاری وجود دارد. آنها می‌توانند نوبت واکسن را بخرند.

صف‌های طولانی تزریق واکسن کرونا کسب‌وکار جدیدی ایجاد کرده است. افرادی هستند که جای سالمندان و خانواده آنها در صف می‌ایستند و برای ایستادن در صف واکسن پول می‌گیرند؛ حدودا ساعتی ۱۰۰ هزار تومان.

م. امیدوار یکی از افرادی است که جای مردم در صف می‌ماند. او می‌گوید برای یکی از مشتری‌ها دو سه روز پیش در شمال شرق تهران نوبت گرفتم. یکبار ساعت یک شب رفتم و اسم نوشتم.

یکبار هم صبح ساعت ۶ رفتم آنجا و کمی منتظر ماندم و مدارک را دادم و کارها را آماده کردم. اما وقتی مشتری برای زدن واکسن آمد، گفتند ما در این مرکز این واکسن را نمی‌زنیم و مجبور شدم بروم به مرکزی در شمال تهران و دوباره نوبت بگیرم.