فساد و رانت حکومتی؛ مقصر کیست؟

حامد تقوی

چندی پیش خبرگزاری تسنیم به نقل از محمود صادقی نوشته بود: صد نفر از آقا زاده‌ها بورسیه تحصیلی گرفتند. رئیسی با فساد علمی برخورد کند.

این نقل قول ساده به قدری مضحک است که آدم می‌ماند چه بگوید؟ آقای صادقی که اینها را میداند چرا نمی‌تواند کاری از پیش ببرد؟ چه کسی مقصر است؟ یعنی در درون حکومت ایران کسی از همین آقایان وجود ندارد که با این حجم از رانت و فساد و دزدی که هر روز در سطوح بسیار بالا در عالی ترین مقام حکومتی صورت میگیرد، برخورد کند؟
خوب نیست آقای خامنه‌ای دست از این همه ظلم و فسادی که خود مسبب اصلی آن است بردارد و یک عذر خواهی خشک و خالی به مردم ایران پس بدهد؟ بهتر نیست تا خشم مردم به جوش نیامده مسئولین خود به دنبال برخورد با ظالمین باشند؟ مردم تا کی باید فقط اخبار دزدی و اختلاس و فساد را ببینید و بشوند؟ پس چه زمانی امور اصطلاح خواهد شد؟