فشار اصولگرایان به صدا و سیما برای حذف مناظره های زنده ریاست جمهوری

تیم رسانه ای و اتاق فکر برخی از فعالان موثر سیاسی فشار چند جانبه به صداوسیما را برای حذف مناظره های زنده ریاست جمهوری آغاز کرده اند.

این فعالان سیاسی که عمدتا اصولگرا هستند نمی خواهد جابه جایی جدی در آرای مردم نسبت به نامزدها از طریق مناظره ها رخ دهد و نگران عدم دفاع مناسب از حیثیت اصولگرایان به دلیل عملکرد نامناسب آنان در مجلس هستند.

اتاق فکر فعالان سیاسی اصولگرا از طریق سازوکارهای قانونی (شورای نگهبان، هیات نظارت بر صداوسیما) و همچنین ساختارهای فراقانونی اقدام به فشار سنگین به صدا و سیما کرده اند.

این فعالان سیاسی با توجه به افتضاح های پیش آمده در عملکرد مجلس انقلابی !!! و نوع مدیریت ریاست آن ، هم چنین ناکامی دو چهره شاخص اصولگرا پس از سفر به عراق و روسیه و پذیرفته نشدن از سوی آیت الله سیستانی و ولادیمیر پوتین جهت ملاقات ، پیش بینی می کنند که ممکن است در مناظره های ریاست جمهوری حرف هایی زده شود که به جریان اصولگرا و نامزدهای آنان آسیب برساند ، چرا که استدلال کافی برای توجیه افتضاح های پیش آمده از سوی اصولگرایان وجود ندارد.

در انتخابات های گذشته ریاست جمهوری مناظره ها نقش قابل توجهی در انتخابات ریاست جمهوری داشته اند.

تغییر و یا حذف مناظره های ریاست جمهوری می تواند از شور انتخابات به مقدار قابل توجهی بکاهد.