فشار بخش هایی از سپاه برای تحمیل «رستم قاسمی» به رییسی

شنیده ها

بخش هایی از سپاه پاسداران با وارد نمودن فشار به ابراهیم رییسی به دنبال تحمیل رستم قاسمی به کابینه ایشان در جایگاه وزارت نفت هستند‌.

شنیده ها نشان می دهد پس از انتشار مقداری از پرونده رستم قاسمی در وزارت نفت و بحث همکاری وی با بابک زنجانی، ابراهیم رییسی از همکاری با او در کابینه دولت آتی پشیمان شده ولی جریان هایی در داخل سپاه به دنبال آن هستند تا وزارت نفت در اختیار وی قرار گیرد.

گفته می شود ابراهیم رییسی به کارنامه افراد حاضر در کابینه خود بسیار حساس بوده تا جایی که هر گونه شبهه اقدامات سوء مالی باعث کنار گذاشتن افراد از کابینه می‌شود.

از زمان فرماندهی سردار سلامی بر سپاه پاسداران و با توجه به تاکیدات وی، هر گونه دخالت در امور سیاسی توسط فرماندهان و ارکان سپاه با جدیت ممنوع شده و فشار اخیر به دولت اقدام خودسرانه تیمی از داخل سپاه بوده است.

گفته می شود «سیدحسین هوش سادات» فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء جز افرادی است که به صورت ویژه به دنبال وزارت نفتی رستم قاسمی می باشد.