“فشار بر فولادسازان بزرگ برای پذیرش داوطلبانه بخشنامه دستوری/ ۱۲کشتی روی آب ماندند!”

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ شنیده‌هایی حاکی از این است که وزارت صمت به طور غیررسمی تیک خوردن مجوز محموله‌های صادراتی فولادسازان بزرگ در سامانه گمرک را به عرضه شمش و محصولات فولادی در هفته جاری بر اساس ضریب ۷۰درصد نرخ جهانی مشروط کرده است!

بر اساس شنیده‌ها، وزارت صمت از فولادسازان بزرگ خواسته در عرضه‌های هفته جاری بورس کالا، به طور داوطلبانه قیمت پایه محصولات خود را بر اساس ضریب ۷۰درصد نرخ CIS (البته در هفته منتهی به عرضه) کاهش دهند. در این صورت وزارت صمت نیز در حل مساله تیک محموله‌های صادراتی فولادسازان همکاری خواهد کرد.

گفتنی است بر اساس شنیده‌ها، بیش از ۱۲کشتی برای حمل محموله‌های صادراتی فولادسازان بزرگ کشور به ارزش بیش از ۲۰۰میلیون یورو، روی آب و در بنادر کشور منتظر تیک سبز وزارت صمت در سامانه گمرک هستند و کارخانجات فولادی هم چندین روز است مجبور به پرداخت دموراژهای سنگین ناشی از تاخیر حمل شده‌اند.

به عبارت دیگر، ورود بیش از ۲۰۰میلیون یورو ارز به کشور آن‌هم در شرایط تحریم، منتظر اجازه وزارت صمت است که آن‌هم مشروط به پذیرش داوطلبانه دستور موسوم به ۷۰درصد معاون معدنی این وزارتخانه شده است.

منفعت این اقدام عجیب هم نصیب مالکان خارجی کشتی‌های روی آب شده که دموراژهای سنگین دریافت می‌کنند!