فضای سیاسی این روز‌های مشهد چگونه است؟ / دوران سخت اصلاح‌طلبان مشهد پس از فوت طبسی

 

 

نگام ؛ سیاسی _ وضعیت سختی است و البته قبلا هم سخت بود. اما آقای واعظ طبسی از سال ۸۸ چرخشی به سوی اعتدال طلبان کرده بود. ایشان متوجه شده بود چه بیدادی بر اصلاح طلبان رفته است. البته اصلاح طلب نشده بود؛ ولی دیگر مواجهه اش با ما خیلی عادلانه‌تر و نرم‌تر شده بود. مانند نوع تعاملی که اکنون آقای ناطق نوری با ما دارد. آقای طبسی مبادی آداب بود.

 

ناصر آملی

 

اگر آقای هاشمی رفسنجانی از سال ۸۴ تغییر کرده بود این اتفاق برای آقای طبسی از سال ۸۸ افتاد؛ بنابراین یک مقدار فضای خراسان برای ما امن‌تر و راحت‌تر شده بود. اما با فوت آقای طبسی واقعا وارد دوران سختی شده ایم. جریان راست اکنون آنچنان تسلطی بر مدیران استان دارد که گویی ما خراسانی‌ها در یک حکومت فدرال زندگی می‌کنیم. آن چه اینجا می‌گذرد چندان تناسبی با سایر نقاط کشور ندارد.

شما نمی‌دانید که ما در انتخابات سال ۹۶ چه کشیدیم. فقط یک قلمش را بگویم شبی صد‌ها میلیون تومان غذا در مشهد توزیع می‌شد. این خبر را با اطمینان به شما می‌گویم.

از هر دروازه شهر مشهد که وارد می‌شدید عده‌ای ایستاده بودند و برای تبلیغات سیاسی غذا داده می‌شد؛ در ورودی حرم کیک توزیع می‌شد. در روستا‌ها رسما و علنا با وانت و بلندگو علیه دولت دروغ و تهمت علنی گفته می‌شد. ما در چنین فضایی به آقای روحانی رای دادیم و برای ایشان رای جمع کردیم.

زمان آقای طبسی هم رقابت با جریان راست خراسان مشکل بود، ولی الان چندبرابر دشوارتر شده است. راست‌ها همچنان قدرت بسیاری دارند و بر امور زیادی مسلطند. در مشهد استارت اعتراضات خیابانی را بصورت کاملاٌ غیر قانونی راست افراطی زد و بعد هم عناصری از آن اقرار کردند و کک کسی هم نگزید. اگر آن کار را ما در دوره احمدی کرده بودیم کارمان با کرام الکاتبین بود!

برخی دوستان اصلاح طلب ما اعتراض می‌کنند که چرا استاندار خراسان یک اصلاح طلب نیست؛ اما واقعیت اینجا را نمی‌دانند.

حتی در دوره خاتمی با وجودی که آقای طبسی زنده بود دولت اصلاحات نتوانست آن چه را که اصلاح طلبان و رأی دهندگان می‌خواست در خراسان انجام دهد. در دوره ایشان هم در مجموعه فرمانداران استان فرماندار راست داشتیم. مدیرکل راست هم داشتیم. یعنی آن موقع هم زور ما به این‌ها نمی‌رسید.

اما الان سیطره راست خیلی آشکارتر شده است. شورای شهر مشهد کاملا دست اصلاح طلبان است. فهرست مشهد یکی از کاملترین‌ها بود. خود ما تصمیم گرفتیم چند اعتدالی هم در لیست بگذاریم، ولی می‌توانستیم این کار را نکنیم، چون دستمان واقعا برای ارائه یک فهرست کامل باز بود.

ولی الان یک شهردار اصلاح طلب با پشتوانه یک شورای شهر اصلاح طلب قدرت برخورد با چند مدیر راست احمدی نژادی را ندارد. این قدر پشتوانه این‌ها قوی است.