فضای مجازی و تبدیل آفت به فرصت در ایران/مهرداد شاکری

با پیشرفت تکنولوژی در دنیا و رشد روزافزون وسایل و برنامه های ارتباطی و نفوذ اینترنت در بین مردم دنیا به عنوان یک تکنولوژی لازم و ضروری، ایران هم مثل بقیه کشورها با شکل های گوناگون با این پدیده در حال دست و پنجه نرم کردن است.
جامعه بسته ایران که بخاطر خفقان و سانسور بعد از انقلاب از قافله رشد و پیشرفت در دنیا جا مانده بود، با هجوم اینترنت به خانه ها و زندگی عادی افراد باعث شد که یک انفجار از ابتذال و سطحی نگری در کشور اتفاق بیفتد.
نیازهای جنسی در طول ۴۰سال گذشته به عناوین مختلف در کشور نادیده گرفته شده و سرکوب گردیده است.
با نفوذ فضای مجازی به زندگی شخصی افراد و باتوجه به کمبودهای عاطفی و احساسی مردم ، نیازهای جنسی مردم به جای آنکه به طور واقعی برطرف شود به صورت مجازی و غیرواقعی رواج پیدا کرد و این امر کانون گرم خانواده را از هم پاشید.
فضای مجازی در ایران بخاطر کمبودهای گذشته تبدیل به یک فاضلاب متعفن گردید و ابتذال اخلاقی در جامعه رواج پیدا کرد.
مسولان به جای باز گذاشتن محیط تصمیم گرفتند که به سانسور فضای مجازس و فیلترینگ روی بیاورند.
این اقدام در دنیای مدرن امروز حرکتی ست که از ابتدا شکست خورده است.
تکنولوژی قابل سانسور و حذف نیست.
باید سیاست های رفتاری در جامعه بازنگری شود و با واقعیات کنار آمد.
اگر بخواهیم دوباره ترس و خفقان را به جامعه تزریق کنیم قطعا در مقابل تکنولوژی شکست خواهیم خورد .