فضای کشور به سمت امنیتی تر شدن پیش می رود

محمد ارسلانی

همین طوری که ذهن من و شما را سرگرم مبارزه با حقوق بشر آمریکایی کرده اند

و از نبود آزادی بین در آمریکا و رفتار فاشیستی پلیس آمریکا فراوان تبلیغ کرده اند

و دم از مظلومیت مردم آمریکا می زنند

همین طوری که رهبر ایران داعیه دار دفاع از مردم آمریکا شده

همین طوری که قتل هزاران شهروند ایرانی توسط نیروهای امنیتی و نظامی در ایران نادیده گرفته می شود

و فعالان مدنی و اجتماعی تنها به جرم انتقاد به رهبر ایران

با سال ها حبس و شکنجه رو برو می شوند

قرارگاه فرهنگی علی ابن ابی طالب سپاه

با چراغ سبز و هدایت تندروها خواب های عجیبی برای من و شما دیده اند

تشکیل ستادهای امر به معروف در همه شهرهای کشور و حتی روستاها

و جذب نیرو و پرداخت حقوق به این نیروها

یعنی عملا دارند فضای کشور را به سمت امنیتی شدن بیشتر پیش می برند

این فضا طوری طراحی شده که با کمک قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه

هر صدای مختلف و متفاوتی را که در تضاد با خود و اهداف خود ببیند

در گلو خفه خواهد کرد

سکوت من و شما آنان را به اهداف شوم خود خواهد رسانید

اما اگر متحد شویم و از جنایتکاران زمانه نهراسیم

این خواب شومشان هرگز تعبیر نخواهد شد