فضه السادات حسینی ممنوع التصویر شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

گوینده خبر تلویزیون بدلیل فعالیت انتخاباتی غیرمتعارف در ایام انتخابات تا یک ماه ممنوع التصویر شد.

فضه سادات حسینی که از ابلاغیه معاونت سیاسی تلویزیون برای چندمین بار تخطی کرده است این بار به دستور مدیرکل اخبار به مدت یک ماه تعلیق شد که از این یک ماه مدت دو هفته می گذرد.

این گوینده خبر حواشی زیادی در چند سال گذشته داشته است و از سوی برخی افراد پرقدرت سیاسی نیز پشتیبانی می شود و بعد از هر خطایی که انجام می دهد این افراد وارد عمل شده و با فشار به معاونت سیاسی از اعمال قانون درباره وی جلوگیری می کنند.

شنیده شده است این مجری به شدت به خانواده رییس جمهور منتخب نزدیک شده است که باید در این زمینه ابراهیم رییسی احتیاط بیشتری داشته باشند تا در آغاز راه خانواده ایشان لطمه ای نبینند.