فعالیت انتخاباتی سعید محمد واقعی یا مجازی؟!

طرفداران سعید محمد فعالیت های خود در فضای مجازی گسترش داده اند.

برخی از گروه های به اصطلاح واتساپی در استان های جنوبی برای تبلیغ وی راه اندازی شده است.

اما برخی از هواداران سعید محمد، فعالیت های انتخاباتی خود را در خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و کرمان آغاز کرده اند و حتی برخی از هوادارن سعید محمد در تهران نیز به برخی استانها سفر انتخاباتی داشته اند.

برخی از فعالان سیاسی معتقدند سعید محمد در حال بررسی وضعیت سیاسی و انتخاباتی کشور است و آمدن و نیامدنش را به زودی اعلام رسمی نخواهد کرد.

اما برخی دیگر نیز معتقدند که تکلیف حقوقی حضور سعید محمد در انتخابات به زودی معلوم و علنی خواهد شود.