فعالیت های انتخاباتی لاریجانی شدت گرفته است

لاریجانی دفتری در نزدیکی موسسه مطالعات وزارت امورخارجه راه اندازی کرده و فعالیت های خود را در آن جا سامان می دهد.

لاریجانی به دنبال ایجاد اجماع است و در پشت صحنه به شدت در حال ایجاد لابی های مختلف است.

یکی از ابزارهای وی شورای وحدت جامعه روحانیت به مدیریت مصطفی پورمحمدی است.

اختلافات بین جامعه روحانیت و شورای ائتلاف بر همین اساس بالا گرفته است چرا که شورای ائتلاف معتقد است جامعه روحانیت به دنبال وحدت و ایجاد شور برای رسیدن به یک نماینده واحد نیست بلکه سعی میکند در چارچوب ایجاد وحدت لاریجانی را مسلط کند و شورای ائتلاف در حال حاضر موافق پذیرش فردی چون لاریجانی نیست.

باید دید لبه تیز لابی های لاریجانی می تواند شورای ائتلاف را تحت تاثیر قرار داده و بدنه این شورا را به سمت خود همراه کند و یا همچنان منتظر مخالفت شورای ائتلاف با گزینه ای چون علی لاریجانی بود.