فعالیت های گسترده اسرائیل در امارات

اخیرا اسرائیل دست به فعالیت های گسترده ای در امارات زده است.

خبرهای واصله حاکی از فعالیت ۵۰۰ شرکت اسرائیلی در امارات متحده عربی است.
از این تعداد ۲۵۰ شرکت به طور تدریجی فعالیت خود را علنی کرده و در دوبی ارتباطات گسترده ای را با ایرانی ها آغاز کرده اند.

آن چه که قابل توجه است حجم بالای این ارتباط گیری ها و فعالیت های اقتصادی در دوبی توسط شرکت های مذکور است.

همکاری های امارات و اسرائیل تا بدان جا گسترده شده که در یک نمونه شرکت های اروپایی قرار است برای دریافت نفت و گاز امارات از این به بعد از طریق بندر ایلات اسرائیل بارگیری کنند.

این حجم از فعالیت های اسرائیل در امارات به خصوص در دوبی تبعات امنیتی_اقتصادی قابل توجهی برای ایرانیان خواهد داشت.