فعال اصولگرا: با عده‌ای «خوداجتهاد» طرف هستیم نه خودسر

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره دهم با تاکید بر این نکته که گزارش به صورت کامل ریشه و آدرس این افراد را معرفی کرده بود افزود: امروز هم اگر با این افراد برخورد نشود، در سال‌های آتی نیز مرتب در همین ایام ۲۲ بهمن شاهد این رفتارها و شعارها خواهیم بود.


او ادامه داد: ما به طور کامل این جریان را می‌شناسیم؛ این افراد متعلق به یک جریان بزرگ‌تر هستند که خوداجتهاد هستند بنابراین نباید تصور کرد که آنها خودسر هستند.


نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم درباره این جریان توضیح داد: مراکزی که این‌ افراد را تهییج و شارژ می‌کنند نیز مشخص‌اند و در همان گزارش درباره واقعه قم به صورت کامل معرفی شدند.

✍️ دیدگاه شما 🙏