فقیرترین دکتر جهان !

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ دکتر محمد مشالی دکتر مصری معروف به طبیب فقرا دارفانی را وداع گفت.


او در سال ۱۹۶۷ با رتبه اول از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شد و مدت ۵۰ سال است در شهر طنطا مصر بیماران فقیر را رایگان معالجه میکند بلکه پول دوایشان را می پردازد و از آنهایی که متمکن هستند فقط ۱۰ لیره مصری ویزیت میگیرد ..
او اتومبیلی با تلفن همراه ندارد و هر روز پای پیاده از منزل تا مطبش میرود ، یکی از ثروتمندان کشور های حوزه خلیج فارس از قضیه این دکتر خبر آگاه شد ومبلغ ۲۰/۰۰۰ دلار و یک اتومبیل شیک به او هدیه نمود ولی پس از یکسال که برای دیدن او رفت فهمید که محمد تمام پول را بین فقرا توزیع نموده و اتومبیل را فروخته است ک آزمایشگاهی تاسیس نموده تا آزمایشات فقرا را رایگان انجام دهد وی می گوید وقتی از دانشکده فارغ التحصیل شدم فهمیدم پدرم هزینه علاج بیماری اش را خرج تحصیل من نموده پس با خدایم عهد بستم از بیماران فقیر هیج پولی نگیرم..
دکتر محمد مشالی دیروز دار دنیا را ترک کرد و به سرای باقی شتافت خداوند رحمتش کند همانگونه که به بنده های فقیرش ترحم مینمود.