فهرست جبهه اصلاحات و گزینه ایده­‌آل و ممکن

شنیده ها

۱۴ نام پیشنهادی جریان اصلاحات به ترتیب اولویت مشخص شدند و در فهرست منتشر شده می‌توان چند دسته داوطلب مشخص کرد؛ ایده­ آل‌ها، ممکن‌ها و گزینه‌هایی که به دلایل مختلف نمی‌توانند گزینه نهایی باشند.

براساس سازوکار این نهاد، چهره‌های اعلام شده به رأی اعضای جبهه گذاشته می‌شوند و نام‌هایی که بیش از دوسوم آرا را به دست آوردند به مرحله بعد یعنی دعوت به جبهه و اخذ برنامه خواهند رفت.

اگر ظریف را گزینه ایده آل اصلاحات بدانیم؛ می‌توان اسحاق جهانگیری را گزینه ممکن و اصلی اصلاحات توصیف کرد.

معاون اول دولت‌های اول و دوم تدبیر و امید که این روزها بیشترین تحلیل‌ها را در فضای خبری و مجازی به خود اختصاص داده است، درباره نامزدی خود در انتخابات تصریح کرده است که فعلا برنامه‌ای ندارد اما این به معنای عدم حضور هم نیست.

باید دید معاون اول رییس‌جمهوری در هفته‌های منتهی به ثبت نام چه تصمیمی خواهد گرفت.