فهرست کابینه دولت سیزدهم پیش از پایان موعد قانونی نهایی می‌شود

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

منابع آگاهی از دفتر ابراهیم رئیسی گفته اند : کارگروه‌های تخصصی بزودی نفرات پیشنهادی برای هر جایگاه مدیریتی را به رئیس‌جمهور منتخب ارائه می‌کنند، بر این اساس پیش‌بینی می‌شود فهرست اعضای دولت سیزدهم پیش از پایان موعد مقرر قانونی، نهایی خواهد شد.

این کارگروه‌ها پس از انجام بررسی‌های دقیق و ارزیابی کارشناسی توانمندی‌های مدیریتی و صلاحیت‌های تخصصی نفرات پیشنهاد شده، ارزیابی برنامه ارائه شده از سوی هر یک از افراد، تحقیق از صاحبنظران ذی صلاح درباره ایشان و انجام مصاحبه با افراد مدنظر، به زودی لیست نفرات پیشنهادی برای هر جایگاه مدیریتی را به دفتر رئیس‌جمهور منتخب ارائه خواهند کرد.

در همین حال برای تک تک نفرات پیشنهادی در دفتر رئیس جمهور منتخب پرونده‌ای شامل نتیجه بررسی تخصصی کارگروه، نظرات کارشناسان امین به موازات نتیجه کارگروه‌ها و استعلام صلاحیت از نهاد‌های مربوطه تشکیل شده است.

نتیجه این بررسی‌ها و اطلاعات بصورت مرحله به مرحله در اختیار ابراهیم رئیسی قرار گرفته و در نهایت وی پس از مطالعه و بررسی همه جانبه مطالب ارائه شده، شخصا با گزینه‌های اولویت دار گفت‌وگو داشته و نسبت به اتخاذ تصمیم نهایی اقدام خواهد کرد.