فیلم منیژه حکمت توقیف شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممنیژه حکمت کارگردان مطرح سینمای ایران از توقیف فیلم جدید خود خبر داد

او نوشت: سانسور را نمی پذیرم و خبر توقیف را اعلام می کنم.

این کارگردان سینمای ایران با اشاره به تغییر دولت به چرخش مدیران فرهنگی وزارت ارشاد برای همسویی با دولت رئیسی و حفظ صندلی هایشان اشاره کرده است.