فینالیست‌های مسابقه عکاسی آگورا ۲۰۱۹

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، پس از ۹ ماه داوری از بین ۱۳۰ هزار عکس ارسالی به مسابقه عکاسی آگورا در سال ۲۰۱۹ فینالیست ها مشخص شدند.

تصاویر
تصاویر
تصاویر
تصاویر
تصاویر
تصاویر
تصاویر
تصاویر
تصاویر
تصاویر