قاآنی و میراثی که برایش بزرگ است


مهرداد شاکری

یکی از نزدیکان قاسم سلیمانی برای تقدس سازی از وی
دست به تحریف میزند و با بیان آمدن سلیمانی به خواب رزمندگان مقاومت
و آموزش نحوه صحیح عملیات در خواب توسط سلیمانی به نیروهای مقاومت
پیش از آنکه بخواهد بزرگی سلیمانی را به رخ بکشد ، یک نکته حساس را
ناخواسته افشا میکند
و آن هم ضعف سردارقاآنی در اداره سپاه قدس است
به نظر می رسد با کشته شدن سلیمانی
میراثی که بدست قاآنی رسیده
لقمه ای بزرگ برای وی باشد
لقمه ای که توان خوردن و هضم آن را ندارد
ضعف سپاه قدس در نبود سلیمانی
واقعیتی است استراتژیک
با مرگ سلیمانی
باید کم کم شاهد نابودی کامل سپاه قدس هم باشیم
قاآنی توان اداره این سپاه را ندارد
و جایگزین های دیگر هم هرگز نمی توانند جای خالی سلیمانی را پر کنند