قارون های مملکت اسلامی / یادداشت

✍️حسین ثنایی نژاد

وزیر مسکن اعلام کرده فردی را شناسایی کرده اند که مالک ششصد واحد مسکونی است. من با به دست آوردن سرمایه از طریق مشروع و قانونی مشکلی ندارم. از این ثروت های انبوه در تمام نظام های سرمایه داری هست و بلکه چند هزار برابر این. با اینحال تنها اشکالی که بر همان نظام سرمایه داری غربی وارد می دانم امکان تجمع ثروت بی حد و اندازه در دست افراد معدودی است که در یادداشتی دیگر قبلا استناد کرده ام چنین انباشت ثروتی حتی آفتی است برای محیط زیست و حیات بر روی کره زمین.

با اینحال در آنجا هر چه هست حاکمیت نظام سرمایه است و کسی دم از حکومت مستضعفین نمی زند. در کشوری که سردمداران آن مدام از پا برهنگان گفته اند و ثروت اندوزی را بر طبق قران به “قارون صفتی” نواخته اند و از ابوذر نقل کرده اند که: هرگز کاخی برافراشته ندیدم مگر در کنار آن کوخ های بسیاری از فقر بوده اند، وجود ابر ثروتمندانی از این دست یک رسوایی است.

بخصوص وقتی بدانیم از این دست افراد چندان کم نیستند و بخصوص تر اینکه این شک وجود دارد که این افراد نه بر اساس تلاش و شایستگی های کارآفرینی که داشته اند بدین ثروت های افسانه ای دست یافته اند، که از طریق اتصال به مراکز قدرت و بهره برداری از رانت های ویژه ره صد ساله را یک شبه پیموده اند.

چشمتان روشن آقای وزیر! این صاحب ششصد آپارتمان را نه دشمن وارد مملکت کرده و نه توطئه قدرت های جهانی او را به این حجم از ثروت کشور مسلط کرده است. او و تمام رفقای قارون صفتش در همین نظام رشد کرده و به اینجا رسیده اند. به خودتان ببالید که دست پخت شماهاست.

در نظام شما اوضاع چنان بی ریخت شده است که آن آقای فرمانده هم می گوید ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاس مبلغ زیادی نیست! و رقم اختلاس را با بودجه کل کشور ۸۰‌ میلیون نفری مقایسه می کند، “از قیاسش خنده آمد خلق را!”

کارتان عیب اساسی دارد آقای وزیر! باید از کشف و اعلام این ششصد آپارتمان خجالت بکشید!