قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور جدید قزاقستان اعلام شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامجومارت توکایف با کسب ۷۰.۷۶ در صد آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان شد

کنستانتین پترو معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان اعلام کرد: بر اساس نتیاج اولیه، قاسم جومارت توکایف کاندید حزب حاکم با کسب ۷۰.۷۶ در صد آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد.

وی افزود: ژمبیل احمداف، رئیس حزب کمونیست ۱.۸۲، دانیا اسپایوا، رئیس حزب دموکراتیک قزاقستان (راه سفید) ۵.۲، امیرجان کاسان اف رئیس حزب سرنوشت مردم ۱۶.۲، تالئوتای رحیم بیک اف رئیس حزب دموکراتیک خلق میهنی ۳.۲، امانگلدی تاسپیخف رئئیس انجمن اتحادیه ها ۲.۰۷ و سعدی‌بیک توگل ۰.۹۲ درصد آرا را به دست آوردند.

زائورش بایمولدانیا، عضو کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان نیز اظهار داشت که ۱۶ مورد نقض قانون در انتخابات رخ داده است.

میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان ۷۷.۴ درصد اعلام شد.