قاضی زاده هاشمی به دنبال اخذ امتیاز از نامزد اصلی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده شده امیر حسین قاضی زاده نائب رئیس مجلس ، که این روزها فعالیت انتخاباتی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده گسترده کرده و تیمی متشکل از افراد رسانه ای ترتیب داده به دلیل سطح سیاسی و پتانسیل و بنیه شخصی تنها قصد گرم کرردن تنور انتخابات در رقابت ریاست جمهوری را داشته و هدف اصلی وی امتیاز گیری به واسطه این رقابت است.

گفته شده قاضی زاده هاشمی توان اثبات رجل سیاسی بودن را نداشته و صلاحیت وی احراز نخواهد شد و مجموعه رسانه ای وی تحت عنوان اندیشکده آوینی پتانسیل مدیریت یک رقابت در سطح ریاست جمهوری ندارد.

مجموع شواهد حاکی از این است که وی به دنبال اهداف دیگری از این رقابت و کارزار انتخاباتی است.