قاضی زاده هاشمی در مسیر ناامیدی برای نامزدی ریاست جمهوری!

طبق خبرهای رسیده، امیر حسین قاضی زاده هاشمی نائب رئیس مجلس که سودای ریاست جمهوری در سر دارد، چند وقتی است فعالیت های انتخاباتی خود را بسیار گسترده کرده و تیمی متشکل از افراد رسانه ای جمع کرده و با خرج کردن پول، مشغول چهره سازی از خود در رسانه ها است!

او به دلیل سطح بسیار پایین مدیریتی در مقام نائب رئیسی مجلس، حتی نتوانسته نظر نمایندگان را به خود جلب کند و نمایندگان مجلس بارها از مدیریت ضعیف او اظهار نارضایتی کرده اند.

قاضی زاده هاشمی در تلاش است که خود را به عنوان رجل سیاسی درجامعه مطرح کند ولی تاکنون توان اثبات رجلیت سیاسی خود را نداشته و گفته شده صلاحیت وی توسط شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری احراز نخواهد شد.

مجموعه رسانه ای قاضی‌زاده هاشمی که با عنوان پوششی اندیشکده آوینی درحال فعالیت است، علی رغم هزینه میلیونی برای آن بسیار ضعیف عمل کرده است.

مجموع شواهد حاکی از این است قاضی‌زاده هاشمی به خوبی فهمیده است که توسط شورای نگهبان تایید نمی شود لذا با تغییر رویکرد به دنبال اهداف دیگری از این رقابت و کار زار انتخاباتی است.