قالیباف به چین و روسیه سفر می‌کند

شنیده شده محمدباقر قالیباف به زودی به روسیه سفر خواهد کرد.

خبرها حاکی است در پی مصوبه اقدام راهبردی مجلس برای رفع تحریم ها قرار است قالیباف در سفر به روسیه و بعد چین؛ نگرانی این دو کشور را از این طرح مجلس برطرف کند که مخاطب مصوبه مجلس طرف غربی است نه روسیه و چین.

دلیل مشخص نبودن زمان سفر نیز آن است که قالیباف درصدد دیدار با پوتین است اما تاکنون این موضوع محقق نشده است چرا که پوتین با توجه به امکان کاندیداتوری قالیباف با این دیدار موافق نیست.