قالیباف حامل پیام رهبری به پوتین

شنیده شده محمدباقر قالیباف به عنوان حامل پیامی از سوی رهبری به پوتین قرار است به روسیه سفر کند.

پیش از این نیز قرار به سفر قالیباف به روسیه و دیدار با پوتین بوده که بعد از اعلام سفر قالیباف به عنوان حامل پیام رهبری با مقدمات این سفر موافقت می شود.

مقدمات این سفر با تاخیراتی مواجه می شود که این تاخیرات بخشی از آن مربوط به مخالفت برخی افراد در دولت و وزارت خارجه در انتقال پیام ها ، مکاتبات و مقدمات سفر بوده است که در نهایت با مکاتبه مستقیم سفارت روسیه با مجلس مسئله حل می شود.

در این راستا نیز خبرها حاکی از محول شدن پرونده برخی مسائل و کشورها به محمدباقر قالیباف است.